Bazilika Garage
1051 Budapest, Sas utca
06-1 794-5071
Házirend
1. A Bazilika Garázs nyitvatartási ideje 0-24 óra, behajtani legfeljebb 2 m magas autóval lehet. Gázüzemű járművel behajtani, valamint kerékpárral, motorkerékpárral, vontatott jármuvel, utánfutóval parkolni a garázs ún. terminál parkolójában lehet. A garázs üzemi területein idegenek nem tartózkodhatnak.

2. Beparkoláskor minden olyan dolgot érdemes kivenni a kocsiból, amire később szükség lehet. Amennyiben a rendszer az autót már tárolta, és mégis hozzá kell férni a kocsiban maradt tárgyakhoz, értesíteni kell a diszpécsert!

3. A kiparkolás megkezdésére a fizetést követően maximum 10 perc áll rendelkezésre, utána a rendszer a járművet automatikusan visszaparkolja. Ha a kocsi műszaki állapota miatt nem képes elhagyni az átadóhelyiséget, szintén haladéktalanul értesíteni kell a diszpécsert!

4. A parkolóautomata csak nyugtát ad, áfás számlát a diszpécsertől lehet kérni.

5. A mozgáskorlátozott vendéget a 6-os kapunál speciálisan kialakított parkolási lehetőség várja.

6. A Bazilika Garázsban videokamerás megfigyelőrendszer és 24 órás diszpécserszolgálat üzemel.

7. A KRESZ szabályainak megszegésébol és a garázs nem rendeltetésszerű, illetve házirenddel ellentétes használatából eredő károkért a károkozó teljeskörű anyagi felelősséggel tartozik.

Parkolózseton elvesztése

A Bazilika Garázsban elhelyezett autó csak a parkolási díj megfizetése ellenében kerül kiadásra, a parkolózseton elvesztéséből eredő károkért a Bazilika Garázs semmilyen felelősséget nem vállal.

A parkolózseton elvesztését azonnal be kell jelenteni a diszpécsernek a 411-0697-es vagy a 411-0698-as telefonszámon - vagy a diszpécsernél személyesen, aki a bejelentést követoen letiltja azt.

Az elveszett parkolózseton pótlásának költsége 5000 Ft. Az autó mindaddig nem kerül kiadásra, míg a gépjármű vezetője nem bizonyítja hitelt érdemloen, hogy jogosult az autó átvételére. Elveszett parkolózseton pótlásához és az autó kiadásához szükséges iratok:
. Magánszemély esetén: a beparkolt gépjármű forgalmi engedélye, az abban megnevezett tulajdonos vagy üzembentartó személyi igazolványa, útlevele vagy új típusú vezetői engedélye, lakcímkártyája. Amennyiben a gépjármű vezetoje nem tulajdonos vagy üzembentartó, közjegyző által hitelesített meghatalmazás az autó tulajdonosától az autó vezetésére vagy átvételére.
. Cég esetén: a beparkolt autó forgalmi engedélye, az abban megnevezett cég 30 napnál nem régebbi cégkivonata, aláírási címpéldány, cégjegyzésre jogosult személy személyi igazolványa, útlevele vagy új típusú vezetői engedélye, lakcímkártyája. Amennyiben a gépjármű vezetője nem a cégjegyzésre jogosult személy vagy üzembentartó, az autó vezetésére vagy átvételére, közjegyző által hitelesített meghatalmazás.
For the 1st time in Europe, at your service! Rent a Bike in the Bazilika Garage in the heart of the city.
1051 Budapest, Sas utca Tel.: 06-1 794-5071
E-mail: info@bazilikagarazs.hu